Menu
Licznik
Dzisiaj: 1013
W tym miesiącu: 14771
Wszystkich: 20123

INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
I
STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI
ORAZ
STOWARZYSZENIE POLSKICH WYNALAZCÓW I RACJONALIZATORÓW

ZAPRASZA NA
VI MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

QUALITY
PRODUCTION IMPROVEMENT

18-20.06.2012

ZABORZE koło MYSZKOWA

POLSKA

ZAKRES TEMATYCZNY:

Tematyka konferencji związana jest z następującymi obszarami:

 • identyfikacja obszarów powstawania niezgodności,
 • kontrola wizualna,
 • statystyczne sterowanie procesem,
 • jakość materiałów konstrukcyjnych i wyrobów,
 • zdolność jakościowa procesów, tradycyjne i nowe narzędzia jakości,
 • stopień ryzyka według metody FMEA,
 • metoda QFD,
 • systemy zarządzania jakością,
 • kompleksowe utrzymanie maszyn (TPM), czasy i współczynniki według TPM oraz PAMCO, system SMED,
 • odchudzona produkcja (LP),
 • cechy przywódcze kierowników,
 • style kierowania,
 • zarządzanie potencjałem ludzkim,
 • strumień wartości,
 • system Poka-Yoke,
 • system Kanban,
 • Servqual,
 • zintegrowany rozwój produktu.

WAŻNE DATY

 • 29.02.2012 - Nadsyłanie zgłoszeń udziału wraz z tytułem  i streszczaniem rozdziału (streszczenie w języku polskim maksymalnie 10 linijek, tylko e - mailem: qpi@zim.pcz.pl)
 • 16.03.2012 - Komunikat o akceptacji rozdziału do druku, nadanie numeru rozdziału.
 • 15.04.2012 - Nadesłanie pełnej treści rozdziału w języku angielskim. Rozdziały prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres qpi@zim.pcz.pl.
 • 31.05.2012 - Wniesienie opłaty konferencyjnej. Uwaga: Jeżeli nie zostanie dokonana opłata rozdział nie będzie drukowany.
 • 18.06.2012 - Rozpoczęcie konferencji.

INFORMACJE

Dr inż. Marek Krynke
tel. +48 34 3250 367
e-mail: krynke@zim.pcz.pl
e-mail: qpi@zim.pcz.pl
http://www.qpij.pl