Menu
Licznik
Dzisiaj: 1597
W tym miesiącu: 6272
Wszystkich: 11133

REGON: 241939549

KRS: 0000385741

 

Członkowie reprezentacji:

Ulewicz Robert Miron - Prezes
Selejdak Jacek - I Wiceprezes
Ingaldi Manuela - II Wiceprezes
Sposób reprezentacji: Do zawierania umów, udzielania pełnomocnictwa i składania innych oświadczeń woli w szczególności w sprawach majątkowych wymagane są podpisy dwóch członków Zarządu Stowarzyszenia działających łącznie i kontrasygnaty księgowego lub skarbnika.

Nazwa organu reprezentacji: Zarząd

Status OPP: Nie

Data wpisu do rejestru stowarzyszeń: 2011-05-11

Poczta: Częstochowa

Kod pocztowy: 42-218

Ulica: Aleja Armii Krajowej 19B /504Z

Miejscowość: Częstochowa

Gmina: M. Częstochowa

Powiat: M. Częstochowa

Województwo: śląskie

Forma prawna: Stowarzyszenie

Rejestr: Pozycja KRS w Rejestrze Stowarzyszeń