Menu
Licznik
Dzisiaj: 382
W tym miesiącu: 8134
Wszystkich: 17285
Katedra Inżynierii Produkcji Wydziału Zarządzania (obecnie Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa) powstała w 1998 roku po przemianowaniu Zakładu Inżynierii Produkcji, który powstał w 1994 roku, na katedrę. W ciągu 22-óch lat istnienia jednostki dydaktyczno-naukowej na trwałe wpisała się ona w strukturę Wydziału Zarządzania.

W roku 1994 w skład Zakładu wchodziło dwóch profesorów nadzwyczajnych, jeden doktor i jeden asystent.

W roku 2000 Katedra liczyła już 21 osób, w tym 3 profesorów i doktorów habilitowanych, 2 doktorów i 16 magistrów. Rok 2004 był okresem znaczącej redukcji liczby pracowników. W dniu 29 grudnia 2009 roku Katedra Inżynierii Produkcji została  przekształcona w Instytut Inżynierii Produkcji.

W 2016 Instytut Inżynierii Produkcji został przekształcony w Katedrę Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa.

Obecnie w Katedrze pracuje 22 osoby, w tym 4 doktorów hablilitowanych, 15 doktorów, 3 magistrów (którzy mają otwarte przewody doktorskie).
 

Pod względem rodzaju ukończonych studiów jest to załoga interdyscyplinarna. Pracownicy są absolwentami kierunków: metalurgia, maszyny i technologia przeróbki plastycznej, mechanika i budowa maszyn, zarządzanie i marketing, inżynieria materiałowa, zarządzanie i inżynieria produkcji. Ważnym elementem kadry jest młody wiek w przedziale 26-40 lat (nie licząc wieku profesorów tytularnych).

Do Katedry przypisana jest specjalność „Zarządzanie produkcją i jakością” na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji” dla studiów dziennych oraz zaocznych inżynierskich, jak również „Zarządzanie produkcją” na kierunku „Zarządzanie” oraz „Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych” na kierunku „Zarządzanie i Inżynieria Produkcji”  studia II stopnia. 

Istotnym osiągnięciem jednostki jest wypromowanie w ciągu 18 lat dziesięciu doktorów z następujących dyscyplin: zarządzanie - 5, inżynieria materiałowa - 3, metalurgia - 1, budowa i eksploatacja maszyn -  3. 

Kierownictwo Katedry dużo uwagi poświęca publikacjom. Pracownicy średnio publikują po 8-10 artykułów i referatów rocznie. Wyniki badań były publikowane w następujących czasopismach: Przegląd Odlewnictwa, Archiwum Nauki o Materiałach, Organizacja i Kierowanie, Przegląd Organizacji, Litejnoje Proizodstvo, Lejarski Bjuljetin, Archiwum Technologii Maszyn i Automatyzacji, Przegląd Techniczny, Przegląd Mechaniczny, Slévárenstvi, Materials Engineering, Communications, Berichte und Informationen, Acta Metallurica Slovaca, Engineering Reserech Jurnal, Archiwum Odlewnictwa, Material Word, Jurnal Produktivita. Należy nadmienić, że współautorami są studenci, członkowie Koła Naukowego „Promotor Jakości” oraz pracownicy z przemysłu i organizacji usługowych.

Obszarami badawczymi Katedry są: przemysł 4.0, bezpieczeństwo i higiena pracy, zarządzanie jakością przy podejściu procesowym w odlewniach, przemyśle spożywczym, hotelarstwie, służbie zdrowia, zarządzanie eksploatacją maszyn w oparciu o czasy i współczynniki TPM oraz PAMCO, zarządzanie technologiami (metoda ABC i skala Parkera), doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych, toyotaryzm.

Katedra rocznie organizuje dwie konferencje międzynarodowe: Quality.Production.Improvement (QPI) oraz Bezpieczeństwo Systemu Człowiek-Obiekt techniczny-Otoczenie (System Safety).

Katedra bierze udział w międzynarodowych grantach (Zarządzanie i rozwój wysokokwalifikowanego potencjału ludzkiego VEGA c, 1/1243/04 SK, Dynamiczny model motywacji ludzkiego potencjału” VEGA nr. 1/4647/07).

Pracownicy jednostki systematycznie otrzymują Nagrody Rektora Politechniki Częstochowskiej za publikacje i organizację międzynarodowych konferencji. W roku 2010 dwóch pracowników Instytutu zdobyło złote lub srebrne medale na wystawach innowacyjności w Warszawie, Brukseli, Seulu. 

Poniżej przedstawiono działalność wydawniczą jednostki oraz prowadzone labolatoria. Katedra zajmuję się także organizacją szkoleń i zajęć dydaktycznych w terenie. Pracownicy KIPiB zapraszają serdecznie do współpracy!