Menu
Licznik
Dzisiaj: 1004
W tym miesiącu: 14760
Wszystkich: 20113

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI

przy współpracy z

INSTYTUTEM INŻYNIERII PRODUKCJI 
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na

V Międzynarodową Konferencję Naukową

"BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU: CZŁOWIEK – OBIEKT TECHNICZNY – OTOCZENIE"

która odbędzie się w dniach:

19-21 październik 2016 
hotelu Ostaniec, Podlesice

 

RADA PROGRAMOWA

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Robert ULEWICZ, Prof. PCz - Politechnika Częstochowska

Członkowie:
Assoc. dr. Martina BLAŠKOVÁ - University of Žilina, Slovak Republic
Dr hab. Małgorzata DOBROWOLSKA, Prof. UŚ - Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. inż. Monika GIERZYŃSKA-DOLNA - Politechnika Częstochowska
Dr hab. Janusz GRABARA, Prof. PCz - Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Dorota JELONEK, Prof. PCz - Politechnika Częstochowska
Doc. Ing. Jozef JURKO, PhD - Techniká Univerzita v Košicach
Prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA - Politechnika Częstochowska
Assos. Prof. Mitko Dimitrow MARINOV, PhD - University of Ruse "Angel Kanchev"
Dr hab. inż. Marek DŹWIAREK, Prof. CIOP-PIB - Centralny Instytut Ochrony Pracy
Dr hab. inż. Edward KOWAL, Prof. PZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr inż. Andrzej KOZAK - Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Jerzy LEWANDOWSKI - Politechnika Łódzka
Assoc. Prof. Dr. Eng. Luminita PARV - Faculty of Technological Engineering and Industrial Management
Dr hab. inż. Andrzej PACANA, Prof. PRz - Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Dr inż. Piotr ROZMUS - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Dr hab. inż. Szymon SALAMON, Prof. PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Dr. sc. Jasminka SAMARDŽIJA, Prof. v.š./Professor at - RIT Croatia Rochester Institute of Technology Croatia Formerly known as American College of Management and Technology
Prof. dr hab. inż. Krystyna SKIBNIEWSKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Małgorzata SUCHACKA, Prof. UŚ - Uniwersytet Śląski
Dr hab. Ryszard STUDENSKI, Prof. SWPS - Uniwersytet SWPS
Dr Joanna TABOR - Politechnika Częstochowska

ZAKRES TEMATYCZNY

• System zarządzania BHP.
• Rola czynnika ludzkiego w systemach zarządzania BHP.
• Bezpieczeństwo technologiczne (bezpieczeństwo jakości i produkcji).
• Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń.
• Zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym.
• Zarządzanie bezpieczeństwem wyrobów i usług.
• Zarządzanie ryzykiem zawodowym.
• Aspekty ekonomiczne bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy.

MIEJSCE OBRAD

Obrady konferencji będą odbywać się w hotelu Ostaniec*** w Podlesicach, w samym sercu zjawiskowej i ujmującej Jury Krakowsko-Częstochowskiej. Więcej informacji na temat hotelu można znaleźć na stronie: https://www.ostaniec.com.pl/

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. inż. Robert ULEWICZ, Prof. PCz.
Dr inż. Wojciech BABICZ
Dr inż. Joanna TABOR
Dr inż. Anna SOBOCIŃSKA
Mgr Marta NICIEJEWSKA

TERMINY

20 czerwca 2016 - termin nadsyłania kart zgłoszeniowych
31 lipca 2016 - termin nadsyłania referatów
15 września 2016 - przesłanie referatów poprawionych zgodnie z wytycznymi recenzentów
31 lipca 2016 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej
10 października - przesłanie szczegółowego harmonogramu obrad konferencji
19-21 października 2017 - konferencja naukowa

OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1200 zł (290 euro)

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 250 zł.

Istnieje możliwość opublikowania referatu w czasopiśmie lub monografii bez uczestnictwa – w tym przypadku opłata wynosi 650 zł (150 euro).

Opłata za każdy dodatkowy referat wynosi 650 zł (150 euro).

Opłaty prosimy wnosić na konto:

Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji
ul. Aleja Armii Krajowej 19b
42-201 Częstochowa

Spółdzielcza Grupa Bankowa
ESBANK Bank Spółdzielczy
79 8980 0009 2011 0032 1378 0001
z dopiskiem: „Imię i Nazwisko – Cz-OT-O”

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

19 października 2016 roku

15.00 – przywitanie Uczestników i uroczyste rozpoczęcie Konferencji
13.00-16.00 – rejestracja 
17.00 – Grill party

20 października 2016 roku

7.30-9.00 – śniadanie
9.00 – Sesja 1
10.00-10.30 – przerwa kawowa
10.30 – Sesja 1
12.00-13.00 – obiad
15.30-17.30 – Sesja 2
19.00 – uroczysta kolacja

21 października 2016 roku

7.30-9.30 – śniadanie
9.30 – Sesja 4
11.00-11.30 – Podsumowanie i zakończenie konferencji
12.30-13.00 – Obiad

INFORMACJE

Dr inż. Dorota KLIMECKA-TATAR
tel.: +48 34 3250 333
e-mail: klimt@wip.pcz.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
karta_zgloszenia2016.doc doc 20,00 KB Pobierz
karta_zgloszenia2016.pdf pdf 78,19 KB Pobierz
Oswiadczenie_Autora.doc doc 29,00 KB Pobierz
Oswiadczenie_Autora.pdf pdf 132,68 KB Pobierz
wymogi_edytorskie.pdf pdf 97,82 KB Pobierz
Program_Konferencji_2016.pdf pdf 65,56 KB Pobierz