Menu
Licznik
Dzisiaj: 1563
W tym miesiącu: 6241
Wszystkich: 11096

I MIĘDZYNARODOWY STUDENCKI FESTIWAL FILMOWY SAFETY

Students Amateur Film Fesitval on Ergonomics, Accidents and Security

 

I Międzynarodowy Studencki Festiwal Filmowy SAFETY jest kontynuacją wydarzenia pt. „Bezpieczna praca dziś i jutro”, które odbyło się 18.10.2018 r. Przedsięwzięcie zostało zorganizowane przez Katedrę Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa we współpracy z innymi jednostkami Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej w Polsce: 

 • Studenckie Koło Naukowe „Erasmus+Manager”,
 • Studenckie Koło Naukowe „Promotor Jakości”,
 • Studenckie Koło Naukowe „Bezpieczny Krąg” 

we współpracy Stowarzyszeniem Menedżerów Jakości i Produkcji oraz Centralnym Instytutem Ochrony Pracy – Państwowym Instytutem Badawczym w Warszawie. Wydarzenie jest ukierunkowane na udział przedstawicieli międzynarodowych uczelni, uczelni polskich, instytucji oraz organizacji kulturalnych, przedstawicieli przemysłu oraz studentów. 

Zadaniem studenckich kół naukowych jest promowanie wydarzenia, realizacja i koordynacja zadań, wykonywanie zadań zleconych przez Organizatora. 

I. Termin i miejsce: 

1. edycja MIĘDZYNARODOWEGO STUDENCKIEGO FESTIWALU FILMOWEGO SAFETY odbędzie się 17 października 2019 w Klubie Politechnik przy Politechnice Częstochowskiej w Polsce. 

II. Misja Festiwalu: 

Celem Festiwalu jest: 

 1. Edukacja oraz promocja w zakresie problematyki dotyczącej bezpieczeństwa pracy w zautomatyzowanych przedsiębiorstwach produkcyjnych,
 2. Promocja działań edukacyjnych Europejskiej Agencji Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy. 

Grupa docelowa: 

Grupą docelową jest zarówno grupa studentów oraz grupa przedsiębiorstw (kadra zarządzająca oraz pracownicy firm) uczelni partnerskich festiwalu oraz mieszkańcy miast. 

III. Organizatorzy Festiwalu: 

Do sprawowania nadzoru nad przebiegiem prac merytoryczno-organizacyjno-technicznych związanych z realizacją Festiwalu, Organizator powołuje Komitet Organizacyjny, w skład którego wejdą uczelnie i instytucje zaproszone przez Organizatora, wnoszące istotny wkład w realizację Festiwalu, tj.:

1. Politechnika Częstochowska, Wydział Zarządzania 

Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa 

Dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska – przewodnicząca komitetu organizacyjnego 

Dr inż. Justyna Żywiołek – wiceprzewodnicząca komitetu organizacyjnego 

Dr Joanna Rosak-Szyrocka – koordynator ds. komunikacji medialnej

Dr inż. Krzysztof Knop – administrator strony internetowej

Dr inż. Adam Idzikowski – sekretarz komitetu organizacyjnego 

Katedra Systemów Technicznych i Bezpieczeństwa 

Dr Bogna Konodyba-Rorat – koordynator działalności studenckich kół naukowych 

2. Centralny Instytut Ochrony Pracy – Państwowy Instytut Badawczy w Warszawie 

Mgr Wioletta Klimaszewska

3. Uniwersytet Humanistyczno-Przyrodniczy im. Jana Długosza w Częstochowie, Wydział Matematyczno-Przyrodniczy, 

Instytut Techniki i Systemów Bezpieczeństwa 

Dr inż. Urszula Nowacka  koordynator działalności studenckich kół naukowych 

Dr inż. Marcin Sosnowski  administrator strony internetowej

4. University of SS. Cyril and Methodius in Trnava Slovakia 

Assoc. Prof. Renata Nováková

5. Obuda University, Hungary 

Melinda Majlath, Phd

6. Tomas Bata University, Czech Republic 

Denisa Hrusecka

7. Tansilvania University of Brasov, Romania 

Assoc. Prof. Luminita Parv

8. The University of Belgrade, Technical Faculty in Bor, Serbia 

Prof. dr Ivan Mihajlovic

Patronat Honorowy Festiwalu obejmuje JM Rektor Politechniki Częstochowskiej oraz Prezydent Miasta Częstochowy.

Partnerami Festiwalu z Politechniki Częstochowskiej są: 

 1. Studenckie Koło Naukowe „Erasmus+Manager”,
 2. Studenckie Koło Naukowe „Promotor Jakości”,
 3. Studenckie Koło Naukowe „Bezpieczny Krąg”  

W Konkursie Filmów Krótkich mogą wziąć udział filmy krótkometrażowe (do 10 minut). 

Tematyka filmów zgłaszanych do konkursu obejmuje zagadnienia z szeroko rozumianym bezpieczeństwem.  

Preferowane przez Organizatora tematy mogą dotyczyć następujących zagadnień: 

 1. Bezpieczeństwo pracy i funkcjonowanie jednostki we współczesnym rozwoju technologii.
 2. Zmiany społeczne a jakość życia i bezpieczeństwo.
 3. Wypadkowość w przedsiębiorstwach – co należy zrobić aby ją ograniczyć? 

Do udziału w Festiwalu nie będą dopuszczone filmy: 

 1. Prezentowane w otwartym obiegu dystrybucyjnym przed 1 kwietnia 2019 r.
 2. Powstałe przy udziale Jury Festiwalowego, członków Komisji Kwalifikacyjnej lub przedstawicieli Organizatora.
 3. Prezentowane na innych konkursach lub festiwalach. 

Filmy do udziału w Festiwalu mogą zgłaszać studenci, którzy w dniu przystąpienia do konkursu festiwalowego posiadają pełną zdolność do czynności prawnych oraz prawo do dysponowania zgłaszanym filmem. 

W Festiwalu mogą wziąć udział również osoby tworzące jeden zespół, dokonujące zgłoszenia, jako jeden Zgłaszający – zbiorowy zespół (zespół maksymalnie 3 osoby). Zgłaszający mogą nadesłać jeden film konkursowy. Zgłoszenie filmu jest bezpłatne a koszty związane z wysyłką zgłoszenia pokrywa Zgłaszający. 

Warunkiem formalnym zgłoszenia filmu do udziału w Festiwalu jest: 

 1. Dostarczenie Organizatorowi Formularza Zgłoszenia Filmu w nieprzekraczalnym terminie do dnia 10 września 2019 r.
 2. Dostarczenie filmu na nośniku CD lub DVD co najmniej w dwóch formatach: mp4 i avi.

Zgłoszenie filmu do udziału w Festiwalu odbywa się w następujący sposób: 

 1. Formularz zgłoszenia filmu należy pobrać za pośrednictwem strony internetowej: https://www.qpij.pl/festiwalfilmowy
 2. Po wypełnieniu Formularza Zgłoszenia Filmu należy uzupełniony formularz przesłać drogą mailową na adres: festiwalfilmowy2019@gmail.com
 3. Obowiązkiem Zgłaszającego jest wydrukować i podpisać formularz zgłoszenia filmu oraz dostarczyć go Organizatorowi w formie papierowej do dnia 10 września 2019 r. (obowiązuje data stempla pocztowego) na adres: 

dr inż. Adam Idzikowski 

Politechnika Częstochowska Dom Studencki DS4 

ul. Armii Krajowej 36B, pokój 66 

42-200 Częstochowa, Polska 

z dopiskiem Students Amateur Film Fesitval on Ergonomics, Accidents and Security dr inż. Adam Idzikowski

Ważne daty Festiwalu:

09.04.2019 – rozpoczęcie konkursu

09.09.2019 – ostatni termin zgłaszania prac konkursowych

17.10.2019 – gala Festiwalu

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
A_Regulamin Studenckiego Festiwalu Filmowego.pdf pdf 845,61 KB Pobierz
B_Statute of the Film Students Festival.pdf pdf 834,18 KB Pobierz
CONSENT TO USE IMAGE.pdf pdf 99,95 KB Pobierz
CONSENT, DECLARATION AND INFORMATION TO THE APPLICATION DOCUMENTS FOR THE STUDENT FESTIVAL.pdf pdf 301,29 KB Pobierz
Karta zgłoszenia Students Amateur Film Fesitval on Ergonomics.pdf pdf 499,16 KB Pobierz
Karta zgłoszenia Students Amateur Film Fesitval on Ergonomics.doc doc 30,50 KB Pobierz