Menu
Licznik
Dzisiaj: 369
W tym miesiącu: 8124
Wszystkich: 17281

Czasopismo ARCHIWUM WIEDZY INŻYNIERSKIEJ jest czasopismem obejmującym całość zagadnień i problemów inżynierskich. Jest to czasopismo dedykowane młodym pracownikom nauki. Głównym celem czasopisma jest promowanie osiągnięć studentów i doktorantów. Jest źródłem informacji dla środowisk akademickich oraz inżynierskich. Artykuły publikowane w na ramach ARCHIWUM WIEDZY INŻYNIERSKIEJ prezentują wyniki prac naukowobadawczych, doświadczalnych i teoretycznych młodych pracowników nauki i studentów, które zostały opracowane pod okiem doświadczonej kadry naukowców z wyższych uczelni i instytutów naukowo-badawczych. Czasopismo stanowi forum, na którym prezentowane są elementy prac dyplomowych inżynierskich i magisterskich, jak również wyniki działalności Kół Naukowych. Tematyka publikowanych artykułów obejmuje całość zagadnień i problemów związanych z inżynierią produkcji, inżynierią materiałową, inżynierią bezpieczeństwa, inżynierią jakości, inżynierią mechaniczną, inżynierią chemiczną, inżynierią biomedyczną, inżynierią dentystyczną, inżynierią powierzchni, inżynierią lądową, inżynierią środowiska, inżynierią systemów (politycznych, społecznych, ekonomicznych, ekologicznych itp) itd.


REDAKTOR NACZELNY
Dorota Klimecka-Tatar

RADA NAUKOWA
Przewodniczący Rady Naukowej
Manuela Ingaldi (PL)

CZŁONKOWIE
Anashkina Natalia (RU)
Babčanová Dagmar (SK)
Brojanowska Agnieszka (PL)
Brožová Silvie (CZE)
Fidlerowa Helena (SK)
Hrablik Chovanová Henrieta (SK)
Jagielska-Wiaderek Karina (PL)
Jaroń Artur (PL)
Kasian Serhii Y. (UA)
Kazantseva Anna (RU)
Kiriliuk Olga (RU)
Knez Matjaž (SLO)
Maciej Artur (PL)
Mesárošová Jana (SK)
Morozowa Elena (RU)
Samáková Jana (SK)
Stasiak-Betlejewska Renata (PL)
Sujanova Jana (SK)

SEKRETARIAT REDAKCJI
Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa,
Al. Armii Krajowej 19b, lok. 317, 42-200 Częstochowa
www.qpij.pl

WYDAWCA
Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji

REDAKTORZY TEMATYCZNI
Klimecka-Tatar Dorota
Pawłowska Grażyna
Pietraszek Jacek
Radek Norbert
Sujanova Jana
Ulewicz Robert

REDAKTORZY STATYSTYCZNI
Rosak-Szyrocka Joanna
Ingaldi Manuela