Menu
Licznik
Dzisiaj: 336
W tym miesiącu: 8112
Wszystkich: 17298

Z ghostwriting mamy do czynienia wówczas, gdy ktoś wniósł istotny wkład w powstanie publikacji, bez ujawnienia swojego udziału jako jeden z autorów lub bez wymienienia jego roli w podziękowaniach zamieszczonych w publikacji.

Z guest authorship (honorary authorship) mamy do czynienia wówczas, gdy udział autora jest znikomy lub w ogóle nie miał miejsca, a pomimo to jest autorem/współautorem publikacji.

Uwzględniając standardy określone dla czasopism naukowych przez Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, aby przeciwdziałać takim przypadkom Komitet Redakcyjny wprowadza następujące procedury:

Autor/autorzy artykułu są zobowiązani do ujawnienia udziału procentowego wszystkich osób, którzy brali udział w tworzeniu tego artykułu (w tym ich afiliacji, jak również o ich wkładzie, czyli informacje o autorstwie koncepcji, założeń, metod itp. wykorzystywanych podczas przygotowywania publikacji). Główną odpowiedzialność za artykuł spoczywa na autorze, który zgłasza artykuł do publikacji.

Autor/autorzy artykułu są zobowiązani do informowania Komitetu Redakcyjnego o źródle finansowania tego artykułu oraz zaangażowania innych instytucji, stowarzyszeń i podmiotów gospodarczych w zakresie wsparcia finansowego, jak również w zapewnianiu dostępu do danych, dokumentów i informacji.

Komitet Redakcyjny zastrzegamy sobie prawo do gromadzenia i przechowywania wszystkich informacji o ujawnionych przypadkach ghostwriting i ghost authorship oraz zgłaszania takich przypadków do odpowiednich jednostek (pracodawców autora, towarzystw naukowych i redakcyjnych innych czasopism naukowych).