Menu
Licznik
Dzisiaj: 1022
W tym miesiącu: 14780
Wszystkich: 20134

Oświadczenie o zasadach etyki publikacyjnej oraz nieprawidłowości publikacji

Zeszyty Naukowe Quality. Production. Improvement to czasopismo recenzowane. Poniższe zestawienie precyzuje etycznego zachowania wszystkich stron biorących udział w procesie wydawniczym w tym czasopiśmie (Komitet Redakcyjny, autorzy, recenzenci).

Odpowiedzialność Komitetu Redakcyjnego
1. Na podstawie recenzji, Komitet Redakcyjny ma prawo do przyjęcia lub odrzucenia rękopisu, może przesłać artykuł do poprawy.
2. Komitet Redakcyjny musi upewnić się, że każdy rękopis jest oryginalna pracą. Po przejściu tego testu, rękopis jest następnie przekazywany do dwóch recenzentów do oceny zgodnie z systemem "double blind peer review". Każdy z recenzentów może zdecydować o akceptacji / odrzucaniu lub poprawie recenzowanego rękopis.
3. Komitet Redakcyjny musi upewnić się, że każdy rękopis jest weryfikowana pod względem zawartości merytorycznej.
4. Komitet Redakcyjny musi upewnić się, że informacje o rękopisie są traktowane jako poufne.

Odpowiedzialność autorów
1. Autorzy muszą zagwarantować, że rękopis nie został opublikowany w innym miejscu.
2. Autorzy muszą zagwarantować, że rękopis nie jest w trakcie procesu publikacyjnego w innym miejscu.
3. Autorzy muszą zagwarantować, że rękopis został złożony z pełną wiedzą i zgodą danej instytucji, w której autorzy są afiliowani.
4. Autorzy muszą zagwarantować, że napisali oni w całości oryginalną pracę.
5. Autorzy powinni również dostarczyć wszystkie dane związane z ich rękopisem.
6. Jeżeli praca wiąże się z użyciem chemikaliów, procedur lub urządzeń, które mają jakiś nietypowy wpływ wynikających z ich stosowania, autorzy muszą jasno określić to w rękopisie.

Odpowiedzialność recenzentów
1. Recenzent powinny traktować jako poufne wszelkie informacje odnośnie do recenzowanego rękopisu.
2. Recenzenci powinni upewnić się, że autorzy potwierdzili wszystkie źródła danych wykorzystywanych w badaniach. Wszelkiego rodzaju podobieństwa rękopisu i innych publikowanych dzieł muszą być natychmiast zgłaszane Komitetowi Redakcyjnemu.
3. Recenzenci powinni jasno wyrażać swoje poglądy wykorzystując odpowiednie argument.
4. W przypadku, recenzenci uważają, że nie jest możliwe, aby zakończyć proces recenzji w terminie, należy powinni natychmiast poinformować o tym fakcie Komitet Redakcyjny, aby możliwe było wysłanie rękopisu do innego recenzenta.
5. Recenzenci powinni poinformować Komitet Redakcyjny w przypadku, jeśli istnieje konflikt interesów w zakresie recenzji rękopisu.