Menu
Licznik
Dzisiaj: 1584
W tym miesiącu: 6257
Wszystkich: 11118

Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji została utworzona w roku 2011 w ramach działalność ww. Stowarzyszenia.

Autorami publikowanych prac są przede wszystkim pracownicy naukowi Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa Wydziału Zarządzania Politechniki Częstochowskiej (zgodnie ze statutem Stowarzyszenia), ale również wybitni znawcy przedmiotu z innych ośrodków w kraju i za granicą. Natomiast problematyka publikacji skupiona jest wokół szeroko pojętej inżynierii produkcji i zarządzania.

Of. Wyd. SMJiP wydaje głównie następujące typy publikacji:
 publikacje naukowe – przedstawiające wyniki badań naukowych (monografie, artykuły naukowe zamieszczane w czasopismach, artykuły naukowe zamieszczane w materiałach konferencyjnych),
 publikacje dydaktyczne – głównie wspomagające proces dydaktyczny Katedry i Uczelni (podręczniki, skrypty, materiały pomocnicze).

W ramach oficyny wydawniczej wydawane są 3 czasopisma: Production Engineering Archives, Zeszyny Naukowe Quality Production Improvement oraz Archiwum Wiedzy Inżynierskiej.

Nasza oferta

Of. Wyd. SMJiP oferuje potencjalnym autorom współpracę w zakresie publikacji monografii naukowych oraz artykułów naukowych. Zapewnia profesjonalizm, terminowość oraz elastyczne dostosowanie się do potrzeb zleceniodawców.

Każdy tekst przesłany do opracowania wyceniany jest indywidualnie po wstępnym zapoznaniu się z całością lub reprezentatywną próbką materiału. 

W razie potrzeby Of. Wyd. SMJiP oferuje także dodatkowe usługi w postaci składania, łamania monografii, projektu okładki, a także przygotowania materiału do druku. Usługi dodatkowe dostępne są na wyraźnie życzenie klientów.

Roczne statystyki

Rok

Typ publikacji

Monografie naukowe

Production Engineering Archives

Zeszyny Naukowe Quality Production Improvement

Archiwum Wiedzy Inżynierskiej

2011

1

X

X

X

2012

11

X

X

X

2013

8

1

X

X

2014

13

4

1

X

2015

10

4

2

X

2016

19

4

2

1

2017

19

4

2

2

2018

14

4

2

2