Menu
Licznik
Dzisiaj: 1001
W tym miesiącu: 14757
Wszystkich: 20110

Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa prowadzi zajęcia z następujących przedmiotów:

 • Zarządzanie produkcją i usługami,
 • Zarządzanie jakością,
 • Technologia produkcji opakowań,
 • Organizacja systemów produkcyjnych,
 • Inżynieria materiałowa,
 • Kontrola jakości wyrobów,
 • Parki technologiczne,
 • Procesy produkcyjne,
 • Inżynieria jakości,
 • Projektowanie systemów produkcyjnych,
 • Materiałoznawstwo,
 • Inżynieria produkcji i usług.

W ramach specjalności „Zarządzanie produkcją i jakością” oraz „Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych” studenci uczęszczają na zajęcia z przedmiotów:

 • Procedury uzyskiwania znaków jakości,
 • Systemy jakości,
 • Doskonalenie procesów i wyrobów,
 • Czystsza produkcja,
 • Doskonalenie strumieni wartości,
 • Praca przejściowa,
 • Zasoby technologiczne,
 • Doskonalenie procesów wytwórczych i usługowych,
 • Systemy produkcyjne
 • oraz seminarium dyplomowe.

W ramach specjalności „Zarządzanie w ochronie zdrowia” studenci uczęszczają na zajęcia z przedmiotu Zarządzanie jakością w ochronie zdrowia.

Absolwent specjalności „Zarządzanie produkcją i jakością” i  „Doskonalenie procesów produkcyjnych i usługowych” nabywa umiejętności dotyczące: rozwiązywania problemów dotyczących jakości (przy zastosowaniu różnych metod, narzędzi i technik), wdrażania systemów zarządzania jakością oraz doskonalenia systemów produkcyjnych. Jest on przygotowany do pracy w przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych na stanowiskach kierowniczych np. pełnomocnik ds. jakości, specjalista ds. organizacji produkcji.

Przy Katedrze Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa działa Koło Naukowe "Promotor Jakości". Działalność tego koła skupia się przede wszystkim na rozszerzeniu wiedzy z zakresu zarządzania jakością oraz analizie problemów dotyczących zarządzania jakością w polskich przedsiębiorstwach. Członkowie tego koła aktywnie uczestniczą w wielu studenckich konferencjach naukowych. Opiekunek koła naukowego jest dr inż. Dorota Klimecka-Tatar.

Katedra Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa w ramach zajęć organizuje dla studentów wyjazdy do różnych zakładów przemysłowych (m.in. Huta Częstochowa, Browary Tyskie, Fiat). Umożliwia również studentom uczestnictwo w kursach na auditorów wewnętrznych i pisanie artykułów wspólnie z pracownikami Instytutu.