Menu
Licznik
Dzisiaj: 1560
W tym miesiącu: 6237
Wszystkich: 11091

STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW JAKOŚCI I PRODUKCJI

przy współpracy z

KATEDRĄ INŻYNIERII PRODUKCJI I BEZPIECZEŃSTWA
WYDZIAŁU ZARZĄDZANIA
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ

oraz

INSTYTUTEM INFORMATYKI STOSOWANEJ

POLITECHNIKI KRAKOWSKIEJ

mają zaszczyt zaprosić na

VI Międzynarodową Konferencję Naukową

"BEZPIECZEŃSTWO SYSTEMU: CZŁOWIEK – OBIEKT TECHNICZNY – OTOCZENIE"

która odbędzie się w dniach:

11-13 grudnia 2017
hotelu Logos, Zakopane

 

Patronat Honorowy nad konferencją objął

JM Rektor Politechniki Częstochowskiej prof. dr hab. inż. Norbert Sczygiol

Patronat medialny sprawuje

 Czasopismo "Production Engineering Archives" 


RADA PROGRAMOWA

Przewodniczący:
Dr hab. inż. Robert ULEWICZ, Prof. PCz - Politechnika Częstochowska

Członkowie:
Assoc. dr. Martina BLAŠKOVÁ - University of Žilina, Slovak Republic
Dr hab. Małgorzata DOBROWOLSKA, Prof. UŚ - Uniwersytet Śląski
Prof. dr hab. inż. Monika GIERZYŃSKA-DOLNA - Politechnika Częstochowska
Dr hab. Janusz GRABARA, Prof. PCz - Politechnika Częstochowska
Dr hab. inż. Dorota JELONEK, Prof. PCz - Politechnika Częstochowska
Doc. Ing. Jozef JURKO, PhD - Techniká Univerzita v Košicach
Prof. dr hab. inż. Leszek KIEŁTYKA - Politechnika Częstochowska
Assos. Prof. Mitko Dimitrow MARINOV, PhD - University of Ruse "Angel Kanchev"
Dr hab. inż. Marek DŹWIAREK, Prof. CIOP-PIB - Centralny Instytut Ochrony Pracy
Dr hab. inż. Edward KOWAL, Prof. PZ - Uniwersytet Zielonogórski
Dr inż. Andrzej KOZAK - Urząd Dozoru Technicznego w Warszawie
Prof. dr hab. inż. Jerzy LEWANDOWSKI - Politechnika Łódzka
Assoc. Prof. Dr. Eng. Luminita PARV - Faculty of Technological Engineering and Industrial Management
Dr hab. inż. Andrzej PACANA, Prof. PRz - Politechnika Rzeszowska
Dr inż. Iwona ROMANOWSKA-SŁOMKA - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Dr inż. Piotr ROZMUS - Główny Instytut Górnictwa w Katowicach
Dr hab. inż. Szymon SALAMON, Prof. PWSZ - Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Wałbrzychu
Dr. sc. Jasminka SAMARDŽIJA, Prof. v.š./Professor at - RIT Croatia Rochester Institute of Technology Croatia Formerly known as American College of Management and Technology
Prof. dr hab. inż. Krystyna SKIBNIEWSKA - Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie
Dr hab. Małgorzata SUCHACKA, Prof. UŚ - Uniwersytet Śląski
Dr hab. Ryszard STUDENSKI, Prof. SWPS - Uniwersytet SWPS
Dr Artur WOŹNY - Politechnika Rzeszowska

ZAKRES TEMATYCZNY

• System zarządzania BHP.
• Rola czynnika ludzkiego w systemach zarządzania BHP.
• Bezpieczeństwo technologiczne (bezpieczeństwo jakości i produkcji).
• Zarządzanie bezpieczeństwem maszyn i urządzeń.
• Zarządzanie bezpieczeństwem środowiskowym.
• Zarządzanie bezpieczeństwem wyrobów i usług.
• Zarządzanie ryzykiem zawodowym.
• Aspekty ekonomiczne bezpieczeństwa i higieny pracy.
• Aspekty prawne bezpieczeństwa i higieny pracy.

MIEJSCE OBRAD

Obrady konferencji będą odbywać się w hotelu Logos*** w Zakopanym, w samym sercu zjawiskowych Tatr. Więcej informacji na temat hotelu można znaleźć na stronie: http://www.logos-zakopane.pl/

KOMITET ORGANIZACYJNY

Dr hab. inż. Robert ULEWICZ, Prof. PCz.
Dr inż. Dorota KLIMECKA-TATAR
Dr inż. Justyna ŻYWIOŁEK
Mgr Marta NICIEJEWSKA
Dr inż. Renata DWORNICKA

TERMINY

31 października 2017 - termin nadsyłania kart zgłoszeniowych
13 listopada 2017 - termin nadsyłania referatów
13 listopada 2017 - termin wniesienia opłaty konferencyjnej
5 grudnia 2017 - przesłanie szczegółowego harmonogramu obrad konferencji
11-13 grudnia 2017 - konferencja naukowa

OPŁATY

Koszt uczestnictwa w konferencji wynosi 1200 zł (290 euro)

Opłata obejmuje:

• Publikacja w wybranym czasopiśmie lub monografii (ostateczną decyzję o miejscu publikacji podejmuje Rada Naukowa Konferencji):

- Production Engineering Archives  ISSN 2353-7779 (ONLINE), ISSN 2353-5156 (PRINTING VERSION).

- Archiwum Wiedzy Inżynierskiej – ISSN 2544-2449.

- Monografie naukowe z numerem ISBN.

  

• materiały konferencyjne,
zakwaterowanie (2 noce),
• wyżywienie,
• program rekreacyjny.

Dopłata do pokoju 1-osobowego wynosi 250 zł.

Istnieje możliwość opublikowania referatu w czasopiśmie lub monografii bez uczestnictwa – w tym przypadku opłata wynosi 650 zł (150 euro).

Opłata za każdy dodatkowy referat wynosi 650 zł (150 euro).

Opłaty prosimy wnosić na konto:

Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji
ul. Aleja Armii Krajowej 19b
42-201 Częstochowa

Spółdzielcza Grupa Bankowa
ESBANK Bank Spółdzielczy
79 8980 0009 2011 0032 1378 0001
z dopiskiem: „Imię i Nazwisko – Cz-OT-O”

RAMOWY PROGRAM KONFERENCJI

11 grudnia 2017 roku

15.00 – przywitanie Uczestników i uroczyste rozpoczęcie Konferencji
15.15 – Sesja 1
Czas wolny
19.00 – Kolacja regionalna

12 grudnia 2017 roku

7.30-9.00 – śniadanie
9.15 – Sesja 2
10.30-11.00 – przerwa kawowa
11.15 – Sesja 3
13.00 – wyjście (wjazd na Gubałówkę, gdzie zostanie podany obiad)
Czas wolny – czas na zwiedzanie Zakopanego
18.00 – uroczysta kolacja 

13 grudnia 2017 roku

7.30-9.00 – śniadanie
9.15 – Sesja 4
9.15 – Szkolenie – ISO 45001
Zakończenie Konferencji
13.00 – Obiad

INFORMACJE

Dr inż. Dorota KLIMECKA-TATAR
tel.: +48 34 3250 333
e-mail: klimt@wip.pcz.pl

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
2017 CZOTO_PL_Wymogi edytorskie.doc doc 52,50 KB Pobierz
2017 CZOTO_Template of Participants Registration.docx docx 34,82 KB Pobierz
2017 CZOTO_Conference programme.pdf pdf 67,00 KB Pobierz