Menu
Licznik
Dzisiaj: 1587
W tym miesiącu: 6261
Wszystkich: 11122
DZIUBA SZ. T., OMAR M. K. 2015. The use of fail assessment method in the formation of quality parameters of wheat flour. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji. ISBN 978-83-63978-27-3.
BORKOWSKI S., STASIAK-BETLEJEWSKA R., 2015. Toyotaryzm. Ankieta BOST źródłem informacji o funkcjonowaniu systemów produkcyjnych. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 181 s. ISBN 978-83-63978-28-0.
  BORKOWSKI S., ROSAK-SZYROCKA J., 2015. Toyotaryzm. Identyfikacja ważności czynników w metodzie BOST. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochoa, 141 s. ISBN 978-83-63978-00-6.
  BORKOWSKI S., ROSAK-SZYROCKA J., 2015. Quality Improvement Practice in Different Branches. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 167 s. ISBN 978-83-63978-31-0.
  BORKOWSKI S., STASIAK-BETLEJEWSKA R., 2015. Ocena funkcjonowania procesów produkcyjnych z wykorzystaniem podejścia wschodniego do zarządzania. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 154 s. ISBN 978-83-63978-32-7.
BORKOWSKI S., KRYNKE M., 2015. Doskonalenie procesów w różnych branżach. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 169 s. ISBN 978-83-63978-24-2.
  BORKOWSKI S., STASIAK-BETLEJEWSKA R., 2015. Management Aspects in Toyotarity. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 150 s. ISBN 978-83-63978-25-9.
  BORKOWSKI S., SYGUT P., 2015. Toyota's Principles as the Key to Success in European Condition. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 161 s. ISBN 978-83-63978-26-6.
  ULEWICZ R., KLIMECKA-TATAR D., MAZUR M., NICIEJEWSKA M., 2015. Wybrane aspekty zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy. Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 149 s. ISBN 978-83-63978-29-7.
  International Scientific Conference Proceedings „Visegrad as a competitive destination for sustainable tourism in Europe“, Oficyna Wydawnicza Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji, Częstochowa, 164 s. ISBN: 978-83-63978-30-3.