Menu
Licznik
Dzisiaj: 1599
W tym miesiącu: 6274
Wszystkich: 11135

 

Numer: CZ.3.22/3.3.04/13.04175.

Nazwa projektu: „Wykorzystanie alternatywnych źródeł energii w strefie przygranicznej czesko-polskiej “.

Finansowany: Mikroprojekt z fundusze (obszar 3.3) „Współpraca transgraniczna Program Operacyjny Czechy - Polska 2007-2013“.

Projekt jest współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Koordynator: Vysoká škola báňská - Technická univerzita Ostrava.

Partner: Politechnika Częstochowska, w tym Instytut Inżynierii Produkcji.

Cel: Celem projektu jest współpraca techniczna pomiędzy Vysoká Škola Báňská - Technická Univerzita Ostrava i Politechniką Częstochowską w zakresie badania nad alternatywnymi źródłami energii, ich wpływ na środowisko przemysłowych aglomeracji Morawskiego oraz Rybnicko-Jastrzębskiego regionu.

Transgraniczne efekty projektu: Wynikiem projektu będzie zapewnienie rozwoju obszarów przygranicznych w aspekcie zarządzania alternatywnymi źródłami energii. Badania, które będą realizowane w trakcie projektu, pozwolą na porównanie wykorzystania alternatywnych źródeł i zapewnienia wymiany doświadczeń z ich zarządzania w instytucjach publicznych w obu państwach strefy przygranicznej. Optymalne wykorzystanie alternatywnych źródeł energii będzie miało pozytywny wpływ na środowisko. Wyniki badań zostaną włączone do badań porównawczych, które będą dostępne dla studentów przez Internet, a także dla szerszego społeczeństwa. Badania przyczynią się do debaty nad wykorzystaniem alternatywnych źródeł energii w CZ i PL i pozwolą na określenie potencjalnego rozwoju dalszego ich wykorzystania.

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
raport.pdf pdf 4,25 MB Pobierz