Menu
Licznik
Dzisiaj: 299
W tym miesiącu: 1257
Wszystkich: 8761

Nr: CZ.11.3.119/0.0/0.0/16-013/0000639.

Nazwa projektu: Wsparcie kształcenia w zakresie technologii recyklingu na pograniczu czesko-polskim.

Finansowany: INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów na lata 2014-2020 w Euroregionie Siles.

Koordynator: Wyższa Szkoła Górnicza – Uniwersytet Techniczny w Ostrawie.

Partner: Politechnika Częstochowska.

Cel: projekt poświęcony jest recyklingowi materiałów oraz wsparciu kształcenia w tym przedmiocie, co dla obu części pogranicza stanowi bardzo aktualny temat.

Transgraniczne efekty projektu: plik w załączniku. 

Nazwa pliku Typ pliku Rozmiar pliku Pobierz
Projekt.pdf pdf 960,77 KB Pobierz