Menu
Licznik
Dzisiaj: 1579
W tym miesiącu: 6252
Wszystkich: 11113

EDUKACJA STUDENTÓW POGRANICZA POLSKO-CZESKIEGO W ZAKRESIE TECHNOLOGII RECYKLINGU

Projekt nr. CZ.11.3.119/0.0/0.0/16_013/0002955

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów na lata 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Szczegóły projektu: pliki w załączniku.

 

WSPARCIE KSZTAŁCENIA W ZAKRESIE TECHNOLOGII RECYKLINGU NA POGRANICZU CZESKO-POLSKIM

Projekt nr CZ.11.3.119/0.0/0.0/16-013/0000639

INTERREG V-A Republika Czeska – Polska, Fundusz Mikroprojektów na lata 2014-2020 w Euroregionie Silesia

Szczegóły projektu: plik w załączniku.

Link do projektu: https://www.fmt.vsb.cz/606-rmtvc/cs/detail-novinky/?reportId=40108&linkBack=%2F606-rmtvc%2Fcs%Faktuality%2Findex.html

Poster_projekt_ 2955 web.pdf
web INTERREG brozova 2955.pdf
Poster_projekt_ke kontrole 639-schvaleno.pdf