Menu
Licznik
Dzisiaj: 988
W tym miesiącu: 14742
Wszystkich: 20101

KONFERENCJA
ZARZĄDZANIE PRODUKCJĄ I BEZPIECZEŃSTWEM W PRZEDSIĘBIORSTWACH
9-11 maja 2018
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej

Organizatorzy:
Wydział Zarządzania Politechniki Częstochowskiej
Podkarpackie Centrum Usług Dydaktycznych w Rzeszowie
Stowarzyszenie Menedżerów Jakości i Produkcji

 

 

KOMITET ORGANIZACYJNY:
Dr inż. Marcin Zawada,
• Dr Artur Woźny,
• Dr inż. Jan Kowalik,
• Dr inż. Piotr Sygut.

KOMITET NAUKOWY:

Prof. PCz. dr hab. Dorota Jelonek,
• Prof. PCz. dr hab. inż. Robert Ulewicz,
• Prof. PCz. dr hab. inż. Robet Kucęba,
• Prof. PCz. dr hab. Marek Szajt,
• Prof. PCz. dr hab. Agata Mesjasz-Lech,
• Prof. PCz. dr hab. inż. Paweł Nowodziński,
• Prof. PCz. dr hab. inż. Waldemar Jędrzejczyk,
• Dr inż. Marcin Zawada, PCz.,
• Dr Artur Woźny, PCUD Rzeszów,
• Prof. PRz.dr hab. inż. Andrzej Pacana,
• Prof. PŚk. dr hab. inż. Norbert Radek,
• Prof. PŚ. dr hab. inż. Witold Biały,
• Prof. UWM. dr hab. inż. Tomasz Lipiński.

Obszary tematyczne konferencji:
Inżynieria produkcji;
• Zarządzanie jakością i produkcją;
• Doskonalenie procesów produkcyjnych;
• Bezpieczeństwo i Higiena Pracy;
• Systemy bezpieczeństwa;
• Zarządzanie potencjałem intelektualnymw przedsiębiorstwie.

Publikacje:
Po zakwalifikowaniu artykuły będą publikowane w:
• Archiwum Inżynierii Produkcji,
• Zeszytach Naukowych Quality Production Improvment jako rozdział w monografii naukowej.

Artykuły przyjmujemy drogą elektroniczną na adres: piotr.sygut@wz.pcz.pl do dnia 30.04.2018

Wpłaty w wysokości 400 zł prosimy dokonywać na nr konta:

79 8980 0009 2011 0032 1378 0001 z dopiskiem „ZPB” 

Opłata obejmuje udział w konferencji i materiały konferencyjne.