Menu
Licznik
Dzisiaj: 994
W tym miesiącu: 7926
Wszystkich: 15886

INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
I
STOWARZYSZENIE POLSKICH WYNALAZCÓW
I RACJONALIZATORÓW

ZAPRASZA NA
V MIĘDZYNARODOWĄ KONFERENCJĘ

 

QUALITY
PRODUCTION IMPROVEMENT

ZABORZE koło MYSZKOWA
20-22.06.2011
POLAND

ZAKRES TEMATYCZNY:
Tematyka konferencji związana jest z następującymi obszarami:
• identyfikacja obszarów powstawania niezgodności,
• kontrola wizualna,
• statystyczne sterowanie procesem,
• jakość materiałów konstrukcyjnych i wyrobów,
• zdolność jakościowa procesów, tradycyjne i nowe narzędzia jakości,
• stopień ryzyka według metody FMEA,
• metoda QFD,
• systemy zarządzania jakością,
• kompleksowe utrzymanie maszyn (TPM), czasy i współczynniki według TPM oraz
PAMCO, system SMED,
• odchudzona produkcja (LP),
• odchudzone zarządzanie (LM),
• strumień wartości,
• system Poka-Yoke,
• system Kanban,
• Servqual,
• zintegrowany rozwój produktu.

WAŻNE DATY
28.02.2010 - Nadsyłanie zgłoszeń udziału wraz z tytułem  i streszczaniem rozdziału
(streszczenie w języku polskim maksymalnie 10 linijek, tylko e - mailem: iip@zim.pcz. pl)
15.03.2011 -Komunikat o akceptacji rozdziału do druku, nadanie numeru rozdziału.
15.04.2011 - Nadesłanie pełnej treści rozdziału w języku angielskim. Rozdziały prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres kip@zim.pcz.pl
30.05.2011- Wniesienie opłaty konferencyjnej

INFORMACJE
Dr inż. Jacek Selejdak
Tel. +48 34 3250 399
E - mail: jacek.s@zim.pcz. pl,
E - mail: iip@zim.pcz.pl