Menu
Licznik
Dzisiaj: 205
W tym miesiącu: 2637
Wszystkich: 8218

 

INSTYTUT INŻYNIERII PRODUKCJI
POLITECHNIKI CZĘSTOCHOWSKIEJ
I
STOWARZYSZENIE MENEDŻERÓW JAKOŚCI
I PRODUKCJI

ZAPRASZA NA
SemIIP
III MIĘDZYNARODOWA KONFERENCJA NAUKOWA
Toyotaryzm w kontekście doskonalenia europejskich przedsiębiorstw
(kraje Grupy Wyszehradzkiej)
PORONIN koło ZAKOPANEGO
2-4.12.2011
POLSKA

 

Tematyka konferencji związana jest z następującymi obszarami:
- ważność czynników misji organizacji (jakość, koszty, czas, bezpieczeństwo, morale),
- czynniki strategiczne organizacji,
- metody ujawniania problemów produkcyjnych/usługowych,
- produkcja/usługi „dokładnie na czas”,
- wyrównanie obciążenia maszyn, ludzi (poziomowanie),
- postępowanie po wykryciu problemów produkcyjnych/ usługowych,
- standaryzacja zadań, procesów, wyrobów,
- metody kontroli jakości (znaczenie kontroli wizualnej),
- relacje człowiek – technologia, innowacyjność procesowa,
- style kierowania, cechy kierowników,
- systemy motywacyjne – satysfakcja pracowników/klientów,
- kultura organizacji,
- style pracy menedżerów,
- metody podejmowania decyzji,
- zarządzanie, doskonalenie oparte na wiedzy,
- metody, technologie doskonalenia ludzi, procesów, wyrobów


WAŻNE DATY
01.09.2011 Nadsyłanie zgłoszeń udziału wraz z tytułem, spisem treści oraz streszczeniem rozdziału (streszczenie w języku polskim oraz angielskim maksymalnie 10 linijek, tylko e - mailem: iip@zim.pcz.pl)
10.09.2011 Komunikat o akceptacji rozdziałów do druku, nadanie numeru rozdziału.
30.09.2011 Nadesłanie pełnej treści rozdziału w języku angielskim. Rozdziały prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres iip@zim.pcz.pl
10.10.2011 Wniesienie opłaty konferencyjnej.

INFORMACJE
dr inż. Renata Stasiak-Betlejewska
e-mail: renatastasiak@wp.pl
dr Joanna Rosak-Szyrocka
e-mail : asros@op.pl
Tel. +48 34 3250 399