Menu
Licznik
Dzisiaj: 319
W tym miesiącu: 8090
Wszystkich: 17276

Życzenie bożonarodzeniowe i noworoczne

Z okazji nadchodzących Świąt Bożego Narodzenia
życzymy Państwu chwil wypełnionych radością
i miłością, niosących spokój i odpoczynek,
by w życiu zawsze panowała ta niepowtarzalna
świąteczna atmosfera.
Wielu budujących myśli, energii potrzebnej
do osiągnięcia wszystkich zamierzonych celów
oraz wspaniałego Nowego Roku,
obfitującego w pasmo sukcesów!

Życzenia przesyłają pracownicy

Katedry Inżynierii Produkcji i Bezpieczeństwa

 


MANIFEST JAKOŚCI XXI WIEKU

Internationl Academy for Quality

MANIFEST JAKOŚCI XXI WIEKU

Jakość określa istotę dobra dla ludzkości

My, profesjonaliści ds. jakości na całym świecie, jednoczymy się, aby zobowiązać się do rekultywowanie jakości i przekształcenia naszego zawodu, aby zwiększyć jego znaczenie dla świata. Głęboko wierzymy, że zasady i praktyki leżące u podstaw dyscypliny jakości mają moc, która umożliwia organizacjom zrewolucjonizowanie ich sposobu pracy i zarządzanie ich sprawami dla trwałej korzyści ludzkości. Ta moc może być wpojona we wszystkich typach organizacji – przedsiębiorstwach, służbie zdrowia, edukacji, organizacjach non-profit, społecznych i humanitarnych oraz organizacjach rządowych – a także w sercach i umysłach ludzi. Zdajemy sobie sprawę, że jakość ma dwa zasadnicze fundamenty: dyscyplinę naukową połączoną z wzajemnym szacunkiem dla każdej ludzkiej istoty. Obiecujemy sumiennie rozwijać i pogłębianiu naszą wiedzę z zakresu jakości, w duchu służby dla większego dobra naszego globalnego społeczeństwa. Poprzez dedykowaną praktykę jakości, dążymy do umożliwienia ludzkości rozwoju na zdrowej planecie, podnosząc w ten sposób jakość życia dla wszystkich. Dla nas jakość oznacza, że organizacje spełniają określone, niedopowiedziane i ukryte wymagania wszystkich ich interesariuszy, nie wyrządzając jednocześnie szkody społeczeństwu ani środowisku. Wierzymy, że jakość może i musi być stosowana dla poprawy ludzkości.

Teraz pogłębiamy nasze zaangażowanie w globalne przyjęcie „Przywództwa poprzez jakość” na dziesięć sposobów:

Pogłębić naszą sztukę i naukę: pogłębić wiedzę w naukach o jakości i poszerzyć sztukę jej zastosowania we wszystkich obszarach działań na rzecz dobra ludzkości.

Nie szkodzić: zakorzenienie idei, że niewyrządzanie szkód i czynienie dobra dla społeczeństwa i ekologii planety nie ogranicza warunków aplikacji jakości, ale jest integralną częścią wyznaczania celów doskonalenia na najwyższym poziomie.

 • Rozszerz nasz zakres: rozszerzenie stosowania jakości na wszystkie regiony, sektory, dziedziny funkcjonalne, a także wspieranie mniejszych przedsiębiorstw.

Wyjdź poza biznes: rozwój poza głównymi zastosowaniami korporacyjnymi w celu intensywnych zmian w zarządzaniu edukacją, opieką zdrowotną, środowiskiem i administracją.

Służyć naszym klientom: zachęcanie wszystkich liderów organizacji, aby na zawsze zobowiązali się, że ich głównym celem jest zaspokojenie potrzeb ich klientów, pacjentów-studentów-obywateli.

Buduj strategię w sposób jakościowy: uwrażliwiając menedżerów na sposób, w jaki należy ustalać wizję i cele, nie tylko po to, aby uniknąć wewnętrznych słabości i nieodporności organizacji oraz zapewnić harmonię z mocnymi stronami i możliwościami, ale także w służbie wszystkim jej interesariuszom.

Zaangażuj wszystkich: stymulowanie powszechnego zaangażowania wszystkich osób w organizacji, tworzenie własności i możliwości zapewniania jakości własnej pracy oraz nieustannego wprowadzania ulepszeń.

Stwórz zaufanie i szczęście: zachęcanie organizacji do tworzenia środowiska, w którym wszyscy pracownicy zyskują bezpieczeństwo dzięki doświadczaniu dobrobytu, szczęścia, zaufania i wewnętrznej pewności dzięki rosnącym umiejętnościom i szacunku do samego siebie.

Wprowadzaj dane do codziennych rozmów: w dobie obfitości danych, wszyscy, od członków zarządu po współpracowników z pierwszej linii, umieją generować i interpretować dane na potrzeby aplikacji w zakresie kontroli, doskonalenia i codziennych rozmów.

Obejmij nowe technologie: płynne wplatanie jakości w powstające technologie cyfrowe, biologiczne, materiałowe i inne zaawansowane technologie.


Quality Manifesto

Internationl Academy for Quality

opublikowała Rewitalizację globalnego Manifestu Jakości

Z dokumentem można zapoznać się pod linikem:

IAQ Position Paper - Revitalizing the Global Quality Manifesto -Corrected May 21

Stowarzysznie Menedzerów Jakości i Produkcji popiera założenia Manifestu Jakości