Menu
Licznik
Dzisiaj: 971
W tym miesiącu: 7903
Wszystkich: 15859

Toyotaryzm w kontekście doskonalenia europejskich przedsiębiorstw
(kraje Grupy Wyszehradzkiej)
JANÓW koło CZĘSTOCHOWY

22-24.10.2010

 

 

 

ZAKRES TEMATYCZNY

Tematyka konferencji związana jest z następującymi obszarami:

 • ważność czynników misji organizacji (jakość, koszty, czas, bezpieczeństwo, morale),
 • czynniki strategiczne organizacji,
 • metody ujawniania problemów produkcyjnych/usługowych,
 • produkcja/usługi „dokładnie na czas”,
 • wyrównanie obciążenia maszyn, ludzi (poziomowanie),
 • postępowanie po wykryciu problemów produkcyjnych/ usługowych,
 • standaryzacja zadań, procesów, wyrobów,
 • metody kontroli jakości (znaczenie kontroli wizualnej),
 • relacje człowiek – technologia, innowacyjność procesowa,
 • style kierowania, cechy kierowników,
 • systemy motywacyjne – satysfakcja pracowników/klientów,
 • kultura organizacji,
 • doskonalenie w sieci partnerów, dostawców, odbiorców, klientów,
 • style pracy menedżerów,
 • metody podejmowania decyzji,
 • zarządzanie, doskonalenie oparte na wiedzy,
 • metody, technologie doskonalenia ludzi, procesów, wyrobów

WAŻNE DATY

20.09.2010 Nadsyłanie zgłoszeń udziału wraz z tytułem i streszczaniem rozdziału (streszczenie w języku polskim maksymalnie 10 linijek, tylko e - mailem: kip@zim.pcz.czest.pl)

23.09.2010 Komunikat o akceptacji rozdziału do druku, nadanie numeru rozdziału.

01.10.2010 Nadesłanie pełnej treści rozdziału w języku angielskim. Rozdziały prosimy przesłać drogą elektroniczną na adres kip@zim.pcz.czest.pl

01.10.2010 Wniesienie opłaty konferencyjnej. Uwaga: Jeżeli nie zostanie dokonana opłata rozdział nie będzie drukowany.

INFORMACJE

Dr inż. Renata Stasiak - Betlejewska
Tel. +48 34 3250 399
E - mail: renatastasiak@wp.pl
iip@zim.pcz.pl