Strona 25 - QPI 2018

Lorem ipsum dolor sit amet, consectetur ad elit.
Morbi tincidunt libero ac ante accumsan.
Quality Production Improvement
12th International Conference
QPI 2018
18-20 June 2018
POLAND
Go to content
 
 

 
 
 
Stowarzyszenie
Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000
jest odpowiedzią na potrzebę współpracy osób i organizacji działających na rzecz doskonalenia oraz wdrażania efektywnych rozwiązań w zakresie systemów zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 
Celem Stowarzyszenia Forum ISO 45000  jest:
 
1)     promowanie nowoczesnych i skutecznych rozwiązań w zakresie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy w organizacjach,
2)     rozwijanie i promowanie inicjatyw, postaw oraz działań sprzyjających rozwojowi i rozpowszechnianiu systemów zarządzania w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy,
3)     tworzenie i propagowanie metod, technik, narzędzi, koncepcji oraz procesów realizowanych w ramach szeroko pojętych aspektów systemów bezpieczeństwa i higieny pracy, a także  w obszarze tematyki bhp;
4)     integracja środowisk zajmujących się systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy;
5)     wspieranie  działań i organizacji wprowadzających systemy zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy,
6)     tworzenie warunków do podnoszenia kwalifikacji oraz etyki zawodowej swoich członków i kadry zajmującej się systemami zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy.
 
 
Stowarzyszenie Forum ISO 45000 jest otwarte na propozycje i oczekiwania swoich członków w zakresie działań określonych w statucie. Jednym z istotniejszych obecnie zadań jest upowszechnienie jednolitej wykładni postanowień opublikowanej 12.03.2018r normy ISO 45001 „Systemy zarządzania bezpieczeństwem i  higieną pracy. Wymagania i wytyczne stosowania”.  Tylko zrozumienie i prawidłowa interpretacja nowych wymagań normy ISO 45001 pozwoli na pełne i skuteczne jej wdrożenie.  
 
Zapraszamy wszystkich zainteresowanych do kontaktu i współpracy.
 
 
Więcej informacji o
Stowarzyszeniu Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000, planach, obecnych działaniach oraz szkoleniach znajdziecie Państwo na stronie www.pfiso45000.pl
 
Siedziba
Stowarzyszenie Polskie Forum Zarządzania Bezpieczeństwem i Higieną Pracy ISO 45000
42 – 200 Częstochowa, ul. Faradaya 53 lok 44
tel. + 48 34 321 43 80,
sekretariat@pfiso45000.pl
www.pfiso45000.pl

Bliższych informacji udzielą:
Andrzej Kowalkow  tel. 504 255 340
Dariusz Okraska       tel. 504 255 339
 
Back to content