Menu
Licznik
Dzisiaj: 164
W tym miesiącu: 18549
Wszystkich: 38514

Zebranie Członków Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji

Zapraszam wszystkich członków Stowrzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji na zebranie, które odbędzie się w dniu 13 lipca 2018 r., tj. w piątek o godzinie 10.30 w sali 304z (na Wydziale Zarzadzania PCz). Na zebraniu rozpatrywane będą kwestie związane z budżetem i rozliczeniem konferencji QPI oraz sprawy związane z RODO.

Prezes Stowarzyszenia Menedżerów Jakości i Produkcji 

prof. PCz dr hab. inż. Robert Ulewicz

Marszobieg Terenowy z okazji 70-lecia Politechniki Częstochowskiej

Zapraszamy wszystkich do uczestnictwa w wydarzeniu!!!

Szczegóły na stronie:

http://www.qpij.pl/marszobieg

Nowy kierunek studiów na Wydziale Zarządzania Politechniki Czestochowskiej

 

Poziom kształcenia: I stopień (inżynierskie)
Absolwent studiów uzyskuje tytuł inżyniera i jest przygotowany do podjęcia studiów drugiego stopnia z dziedzin pokrewnych.
Profil programu studiów: ogólnoakademicki
Forma studiów: Studia stacjonarne i niestacjonarne (7 semestrów = 3,5 roku)
Pierwszy nabór: rok akademicki 2018/2019

Przedmioty nauczania, zostały opracowane na podstawie rekomendacji przedsiębiorstw produkcyjnych jako ważne zagadnienia na rynku pracy.


Wybrane przedmioty

• Sterowanie procesami
• Kontrola jakości
• Lean Manufacturing
• Zarządzanie jakością
• Dokumentacja systemu jakościZatrudnienie - w przypadku studentów kończących I stopień możliwość podjęcia pracy w: przedsiębiorstwach produkcyjnych i usługowych; jednostkach projektowych i doradczych zajmujących się inżynierią jakości i produkcji: jednostkach gospodarczych oraz administracyjnych, w których wymagana jest wiedza techniczna, ekonomiczna i informatyczna oraz umiejętności organizacyjne.